Archyvas

Archive for the ‘7.02 Žaidime naudojami sutrumpinimai’ Category

7.02 Žaidime naudojami sutrumpinimai

Sveikas, eLietuvos pilieti. Esi neseniai vėju atblokštas eLietuvon? Ar bandei skaityti spaudą? Turiu įtarimą, kad susidūrei su keliomis tau nežinomomis sąvokomis, kurias kiti žaidėjai vartoja dažnai, o tu net nenumanai kas tai… Buvo taip? Net neabejoju.

CP – Valstybės Prezidentas (Country President)
URM (MoFA) – Užsienio Reikalų Ministerija (Ministry of Foreign Affairs)
LK – Lietuvos Kariuomenė
KAM (MoD) – Krašto Apsaugos Ministerija (Ministry of Defence)
TR – Tankų rezervas
LTB – Lietuvos Taupomasis Bankas
VRM (MotI)- Vidaus Reikalų Ministerija (Ministry of the Interior)
EM – Ekonomikos Ministerija
NM – Naujokų Ministerija
KM – Kultūros Ministerija

SD – Statistikos Departamentas

SP – Seimo Pirminikas
CM – Seimo narys (Congress Member)

PP – Partijos Prezidentas (Party President)

AK – Audito komitetas

PTO – Valdžios užgrobimas (Political TakeOver)

Buvę anksčiau:
DD – Darbo Departamentas
PK – Pilietybių komitetas

Kariniai trumpiniai: 
STR – Jėga (Strength)
RP – Karinis rango taškai (Rank points)
INF – Įtaka (Influence)
NE – Natūralus Priešas (Natural Enemy)
RW – Sukilimas (Resistance War)
BH – Mūšio didvyris (Battle Hero)
CH – Kampanijos didvyris (Campaign Hero)
MU – Military Unit (Karinis Dalinys)
CoD – Svarbiausias dienos mūšis (Campaign of the Day)
FP – Baudos taškai (Forfeit Points)

MPP – Tai sąjunga, sudaroma tarp valstybių, kuriai esant vienos šalies kariai gali padėti kitai šaliai kare. (Mutual Protection Pact)Pvz: Lietuva turi pasirašiusi MPP su JAV, kuri  dabar kovoja su Lenkija, tai mes galime kariauti už JAV, būdami Lietuvoje.

Aljansai:
ABC – Alliance of Baltic Countries (Lietuva, Latvija ir Estija)
Terra, Eden, CoT, ONE – kitų aljansų pavadinimai
proONE – kryptis, palaikant aljansą. Lietuva yra ABC aljanso narė, proONE krypties.

Trumpiniai apdovanojimams (medaliams):
HW – Hard Worker
SS – Super Soldier
BH – Battle Hero
CM – Congress member
CP – Country President
CH – Campaign Hero
RH – Resistance Hero
MM – Media Mogul

Trumpiniai, susiję su gamyba:
WRM – Ginklų Žaliavos (Weapon Raw Materials)
FRM – Maisto Žaliavos (Food Raw Materials)
Q1 (q1-q6) – Ginklo arba maisto kokybės lygis (quality level)

Kiti dažnai pasitaikančios sąvokų trumpiniai:
EXP – Patirties taškai (Experience points)
CS – Pilietybė (Citizenship)
LVL – lygis (level)
BB – Babyboom. Sąvoka reiškia masinį naujų žaidėjų atėjimą į žaidimą.

 Žaidėjų žargonas ir trumpi paaiškinimai

Jų begalė, kaip ir gyvenime, pats žinai, bet tokius, na, populiaresnius aš tau tikrai galiu paaiškinti.

v1 – pirmojo erepublik versija. Pasiskaityti gali čia.
RL – Tikrasis gyvenimas (Real life). Tas, kurį gyveni kasdien, nesusijęs su žaidimais.
eRep – eRepublik žaidimo trumpinys.
“Padielka“ (e-Padielka) – kitas žaidimas, kuris žymiai geresnis, bet prastesnės kokybės, kurio nevalia minėti garsiai, nes užbanins. Daugelis žaidėjų to žaidimo nemėgsta, nes daug kas metė dėl jo eRepublik. O kiti žaidžia ir čia ir ten…
Banas (Ban), baninti – kai administratoriai žmogų “užbanina“, jis nebegali tęsti žaidimą, nes yra baudžiamas už prasisžengimus
TempBan – laikinas banas, tai reiškia, kad žmogus kelias dienas negali žaisti šio žaidimo už pasisžengimus
PermBan – nubaustas visam laikui. Nebepaloši…

Acc – tavo žaidimo profilis, account’u vadinamas dar.
Multinti, multiacc – nedorėlis, kurį visi davatkiškai smerkia dėl to, kad jis turi susikūręs daugiau nei vieną acc. Čia dauguma turi po daug account’ų, bet tyli. Galų gale juos administratoriai nubaudžia.
Plato – žaidimo administratoriaus žaidėjo profilis.

-2g. – tai reiškia, kad žmogus beprasmiškai išleido 2 gold’us (auksinius). Sakoma žmogui, kuris ką tik įkūrė laikraštį ir parašė visiškai beprasmišką ir nenaudingą straipsnį.

Šaltinis : http://www.erepublik.com/en/article/-2ct-pirmieji-ingsniai-aidimo-santrupos-ir-argonas-1-2006061/1/20

Reklama